In de samenleving

We staan midden in de samenleving en we nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat we belangrijke keurmerken behalen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid voor onze mensen en omgeving hoog in het vaandel hebben staan.

Lean & Green

We zijn Lean & Green gecertificeerd en we werken dus continu aan CO2-reductie. Dat doen we door duurzaam rijgedrag te stimuleren, het vernieuwen van het wagenpark en door verscheidene praktische zaken als rijden op de juiste bandenspanning, chauffeurs informeren over actuele verkeerssituatie en het halfjaarlijks uitlijnen van as- en wielposities.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect. Veiligheid in het verkeer wordt geoptimaliseerd doordat onze voertuigen begrensd zijn. Tevens zijn onze chauffeurs opgeleid om defensief te rijden.

Een ander aspect van veiligheid is het beperken van de impact van criminaliteit en misdaad. Nassau is TAPA TSR 1 gecertificeerd, waarbij alles draait om internationale beveiliging van de logistieke keten.

Investeren in de toekomst

Natuurlijk kijken we altijd vooruit en investeren we in de toekomst door onze mensen goed op te leiden en jong talent als erkend leerbedrijf kansen te geven. Ook op deze manier werken we aan onze organisatie, de gehele transportsector en hebben we oog voor de wereld om ons heen.

Lees meer over TAPA

Privacyverklaring Nassau
Algemene opslagvoorwaarden (opslag)
Algemene vervoerscondities (AVC 2002) (nationaal transport)
CMR Condities (internationaal transport)
Fenex voorwaarden
Voorwaarden afvalstoffenvervoer